Go to Top

9.Şarap etiketinden neler öğrenebiliriz?

Şarap etiketlerinin çoğunda öne çıkan bilgiler genelde marka veya üretici, ülke veya bölge, ve/veya şarap yapımında kullanılan üzüm türleridir. Üzüm çeşidi belirtilmese dahi bu bilgi çoğunlukla bölgeden tahmin edilebilir. Avrupa bölgelerinin çoğunda hangi üzüm çeşitlerinin kullanabileceği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra şarabın üretildiği yıl da (rekolte) şarap hakkında ön bilgi edinmemize yardımcı olur. Bölgesine göre etiketlenenler, genellikle “Eski Dünya” diye tabir edilen Avrupa Bölgesinde, üzümlerine göre etiketlenenler, kıtaların keşfinden sonra şarap üretimine başlayan “Yeni Dünya” diye adlandırılan ülkelerde yaygındır. Türkiye’de ise yeni dünya stili benimsenmiştir.

Yukarıdaki bilgileri maddeleyerek özetlersek;

  • Üretici
  • Ülke
  • Bölge
  • Marka
  • Kullanılan üzüm türü
  • Alkol Derecesi
  • Rekolte (hasat tarihi)
  • Özel bir üretim türü ile yapılmışsa bunun ismi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir