Go to Top

Şarap Seminerleri(Önceki Sayfa Düzeni)

1969 yılında kurulan Londra merkezli Wine & Spirit Education Trust 40 yılı aşkın tecrübesi ile sektör tarafından kabul görmüş şarap ve yüksek alkollü içkiler eğitimleri ve sertifikaları vermektedir. Bu süre içerisinde WSET, yıllık 56.215 sınav adayı ile bu alandaki en büyük küresel program sağlayacısı olmayı başarmıştır. WSET® kursları şu anda 62 ülkede verilmektedir.

WSET® kursları ve sertifikaları, başlangıç düzeyinden, uzmanlık düzeyine kadar beş farklı bilgi ve yetenek seviyesini kapsamaktadır. Sertifika programları şarap ve yüksek alkollü içkilerde ürün bilgisini içerdiği gibi, öğrencilerin bu içkilerin tadım tekniklerini geliştirme konusuna da hassasiyetle eğilmektedir. Bu kurslar, şarap ve yüksek alkollü içkiler sektöründe çalışanlar için işlerinde gerekli temel eğitimi sunmanın yanısıra, konuya ilgi duyan herkes için tasarlanmıştır.

WSET Uluslararası Programı’nın bir parçası olarak WSET sertifikaları Yetkili Temsilciler aracılığı ile tüm dünyada verilebilmektedir. Yetkili Temsilciler, öğrencilerin WSET sertifikasına sahip olmaları için gerekli nitelikleri sağlayan yüksek standartlarda eğitim verdiklerinin onaylanması amacıyla detaylı ve özenli şekilde kontrol edilmektedirler.

WSET programlarının Türkçe’ye çevrilmesi 2008’de bugünkü adıyla IWSA tarafından gerçekleştirilmiş olup ve bu tarihten itibaren WSET yetkili eğitmenleri ile seminerler sürekli artan bir taleple devam etmektedir.

Türkiye’de uygulanan WSET programları ve içerikleri hakkında detaylı bilgiyi aşağıdaki başlıklarda bulabilirisiniz.

sarap1WSET 1.Seviye Şarap Yeterlik Programı

Kimler Katılmalı?

WSET 1.Seviye Şarap Yeterlik Programı; şarap servisinde çalışan / çalışmak isteyen sektör profesyonellerine ve tüm dünyada şarap sektöründe ilk kez çalışan kişilere yönelik hazırlanan, temel ürün bilgileri veren bir programdır.

Programın amacı, şaraba giriş niteliğinde bilgiler vermek ve bazı temel yemek& şarap eşleşmelerini anlatmaktır.

 Program İçeriği

 • Ana şarap stilleri
 • WSET 1. Seviye Şarap Tadımına Sistematik Yaklaşım
 • Şarap üretiminde kullanılan başlıca üzüm türlerinin özellikleri
 • Şarap servisi
 • Sağlık, güvenlikle ilgili konular ve yasal düzenlemeler
 • Yemek ve şarap eşleşmeleri
 • Öğrencilerin programı başarıyla tamamlamak için çoktan seçmeli 30 sorudan oluşan bir sınavı geçmeleri gerekmektedir
Başvuru Formu

WSET 2. Seviye Şarap ve Yüksek Alkollü İçkiler Yeterlik Programı

Kimler Katılmalı?

WSET 2. Seviye Şarap ve Yüksek Alkollü İçkiler Yeterlik Programı, şarap ve yüksek alkollü içkiler konusunda sektörde çalışan / çalışmak isteyen kişilere yönelik kapsamlı ürün bilgileri vermektedir.

Programın amacı, ana üzüm türleri ve bölgeleriyle başlıca yüksek alkollü içki çeşitlerini anlamaktır.

Program İçeriği

 • Şarap üretimi ve şarap stilini etkileyen diğer faktörler
 • Ana beyaz üzüm türleri
 • Ana siyah üzüm türleri
 • Dünyadaki şarap üretim bölgeleri
 • Köpüren şaraplar
 • Tatlı ve fortifiye şaraplar
 • Yüksek alkollü içkiler ve likörler
 • Etiket terminolojisi
 • Yemek ve şarap eşleşmeleri
 • WSET 2. Seviye Şarap Tadımına Sistematik Yaklaşım
 • Öğrencilerin programı başarıyla tamamlamak için çoktan seçmeli 50 sorudan oluşan bir sınavı geçmeleri gerekmektedir
Başvuru Formu

WSET 3. Seviye Şarap ve Yüksek Alkollü İçkiler Yeterlik Programı

Kimler Katılmalı?

WSET 3. Seviye Şarap ve Yüksek Alkollü İçkiler Yeterlik Programı, WSET Şarap ve Yüksek Alkollü İçkilerde 2. Seviye programına katılmış veya benzer bilgi düzeyine sahip olduğunu kanıtlayabilecek kişilere açıktır. Katılımcıların bu programdan önce WSET Şarap ve Yüksek Alkollü İçkilerde 2. Seviye programını bitirmeleri önerilir.

Programın amacı, Dünyadaki başlıca şaraplar ve yüksek alkollü içkiler hakkında kapsamlı bir analiz sunmaktır. Öğrenciler, ürün stili ve kalitesini belirmeyi öğrendikleri derinlemesine tadımlardan yararlanırlar.

Program İçeriği

Bölüm 1 – Dünyadaki Şarap ve Yüksek Alkollü İçkiler
 • Şarap üretimi (yer, bağcılık, şarapçılık, olgunlaştırma ve şişeleme, etiketleme düzenlemeleri)
 • Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Almanya, Orta ve Güney Doğu Avrupa, Güney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda, Kuzey Amerika, Güney ve Orta Amerika.
 • Köpüren Şaraplar
 • Fortifiye (Likör) Şaraplar
 • Yüksek Alkollü İçkiler ve Likörler
 • Müşterilere ve Profesyonellere Yönelik Bilgi ve Öneriler
 • Bu bölüm çoktan seçmeli 50 sorudan oluşan bir sınav ve kısa yazılı cevaplar gerektiren ek bir sınavla değerlendirilir.
Bölüm 2 – Dünya Şaraplarının Tadımı ve Değerlendirmesi
 • WSET 3. Seviye Tadıma Sistematik Yaklaşım – şarapların tadımının nasıl yapılacağı, kalite, stil ve fiyatın nasıl değerlendirileceği anlatılır.
 • Bu bölüm iki şarabın kör tadımı yapılarak değerlendirilir

*Yılda yalnızca 1 defa, İngiltere’den gelen eğitmen eşliğinde İngilizce olarak düzenlenmektedir.

* Bu sertifikaya sahip olabilmek için, sınavların (50 soruluk çoktan seçmeli sınav, 5 soruluk yazılı sınav, 2 şarabın kör tadımı) üçünden de geçerli not alınması gerekmektedir.

Başvuru Formu

WSET 1.Seviye Şarap Servis Programı

Kimler Katılmalı?WSET L1 Service

WSET 1.Seviye Şarap Servis Programı, servis profesyonellerine temel şarap servis becerilerine yönelik bilgiler verilir. Şarap servisi hakkındaki temel bilgileri hızla öğrenmek isteyen ve bu sektörde ilk kez çalışmaya hazırlanan kişiler için idealdir. Bu programa katılmak için öğrencilerin 1. Seviye şarap programını veya Şarap ve Yüksek Alkollü İçkilerde 2. Seviye veya 3. Seviye programlarını başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

Programın amacı, müşterilerin ihtiyaçlarının nasıl belirleneceğini ve karşılanacağını göstermek ve şarap garsonu/sommelier olmak için nasıl bir kariyer gelişimi gerektiğini anlatmaktır.

Program İçeriği

 • Sommellerie’ye giriş
 • Müşteri servisini iyileştiren ana unsurlar
 • Şarap servis ekipmanlarının doğru şekilde kullanımı ve bakımı
 • Şarap servisi
 • Şarap saklama koşulları
 • Öğrencilerin programdaki başarısı bir uygulama sınavı değerlendirilir
Başvuru Formu

www.wsetglobal.com

18 Yaşından büyük olduğunuzu teyit etmek için lütfen doğum tarihinizi girin.

- -


“Türkiye’de son yıllarda hızla gelişen turizm ve gastronomi sektörüne hizmet vermek amacıyla hayata geçen International Wine and Spirits Academy (IWSA) bir Mey/Diageo Türkiye kuruluşudur.

Alkollü içecekler sektörü çalışanlarının kariyer ve kişisel gelişim yolculuklarında profesyonel başarı için öncü bir kuruluş olmayı hedefleyen IWSA Fermente ve distile içecekler hakkında aranılan her türlü bilginin bulunabileceği bir eğitim ve uygulama merkezi olarak Türkiye gastronomi sektörü için büyük bir açığı da kapamayı hedeflemektedir.”