Paylaş :

Gizlilik ve Çerez Uyarısı

ÇEREZ POLİTİKASI

1. POLİTİKANIN AMACI

Mey İçki Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Mey İçki” veya “Şirket”) olarak, internet sitemizin (https://iwsa.com.tr/) düzgün çalışmasını sağlamak ve ziyaretçilerimize (“Kullanıcı(lar)” veya “siz”) en alakalı hizmetleri sunmak amacıyla cihazlarına birtakım çerezler yerleştirmekteyiz. İşbu Çerez Politikası, size çerezler, çerezlerin nasıl kontrol edileceği ve çerezler yoluyla toplanan kişisel verileriniz hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Aydınlatma Metni, işbu Çerez Politikası’nı tamamlar niteliktedir. Konuya ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak için Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

2. ÇEREZ NEDİR?

Çerezler, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza ya da mobil cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Bu metin dosyaları ile beraber web işaretçileri, pikseller veya etiketler gibi diğer takipçiler de işbu Çerez Politikası kapsamında çerez olarak kabul edilecektir. 

İnternet sitemizde kullandığımız, kesinlikle gerekli çerezler haricindeki çerezler için, çerez yönetim paneli üzerinden açık rızanız alınmaktadır. Verdiğiniz açık rızayı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

3. İŞLEME AMAÇLARI

Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 1. Sitenin güvenli bir şekilde çalışabilmesi, 
 2. Sitenin oturum sürekliliğinin sağlanması,
 3. Kullanıcıların site üzerinde hareket edebilmesi ve sağlanan hizmet ve özelliklerden faydalanabilmesi,
 4. Kullanıcıların site üzerindeki tercihleri üzerinden sitenin işlevli hale getirilmesi ve sitenin kullanıcılara uygun şekilde kişiselleştirilmesi,
 5. Ziyaretçilerin site kullanımlarının analiz edilmesi ve site üzerindeki genel eğiliminin tespit edilmesi,
 6. Elde edilen ziyaret verilerinin kullanılarak yeniden pazarlama faaliyetleri için medya destekleme çalışmalarında kullanılması.

4. KULLANILAN ÇEREZLERİN TÜRLERİ 

Sitemizde kullanılan çerezlerin türleri aşağıda belirtilmiştir. 

İnternet sitemizde, kullanım süresine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri, tarayıcınızı kapatmanız ile birlikte çalışmayı durdurmaktadır. Kalıcı çerezler ise hard diskinizde uzun süre boyunca kalabilmektedir.

İnternet sitemizde birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Birinci taraf çerezler, doğrudan internet sitemiz tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse diğer üçüncü taraf internet siteleri tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır.

    a- Kesinlikle Gerekli Çerezler 

Kesinlikle gerekli çerezler, sitenin güvenli bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların site üzerinde hareket edebilmesi ve talep ettikleri hizmetlerden ve özelliklerden faydalanabilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Çerezin sadece, iletişimin sağlanması amacıyla kullanılması veya çerez kullanımını, kullanıcının hizmet almak için açıkça talep ettiği durumlarda söz konusu çerez kesinlikle gerekli kabul edilmektedir. Kullanıcıların, bu çerezleri tarayıcıları üzerinden engellemesi halinde sitenizin bazı kısımları çalışmayabilecektir. 

Gizlilik ve Çerez Uyarısı

Kesinlikle gerekli çerezler yoluyla toplanan kişisel verileriniz KVKK madde 5/2 (c)’de belirtilen sözleşmenin kurulması ve ifası ve KVKK madde 5/2 (f)’de belirtilen veri sorumlusunun meşru menfaatinin bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Trafik verileri, KVKK madde 5/2 (ç)’de belirtilen hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak 2 yıl boyunca saklanabilecektir.

    b- İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

İşlevsellik ve tercih çerezleri, kullanıcıların tercihlerine ilişkin bilgilerin toplanması, sitenizin kullanıcılara uygun şekilde kişiselleştirilmesi, işlevselliğin sağlanması ve kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçlarıyla kullanılır. Bu çerezler tarafımızca veya sayfalarınıza hizmetlerini eklediğimiz üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından koyulabilir.

Gizlilik ve Çerez Uyarısı

İşlevsellik ve tercih çerezleri yoluyla toplanan kişisel verileriniz KVKK madde 5/1’de belirtilen açık rızanızın alınması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

    c- Performans-Analitik Çerezleri

Performans-analitik çerezleri, kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren ve site kullanımları hakkında bilgi toplayan çerezlerdir. Sitenin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, reklamların kullanıcılar üzerindeki etkisinin ölçülmesi, ziyaretçilerin sayısının tahmin edilmesi, kullanıcıları siteye getiren en önemli arama motoru anahtar kelimelerinin tespit edilmesi, kullanıcıların sitede gezinme durumunun izlenmesi veya site üzerinde en çok hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespit edilmesi amaçlarıyla kullanılır. Bu şekilde kullanıcıların istatistikler verileri toplanarak site üzerindeki genel eğilimin hangi yönde olduğu anlaşılır.

Gizlilik ve Çerez Uyarısı

Analitik çerezler yoluyla toplanan kişisel verileriniz KVKK madde 5/1’de belirtilen açık rızanızın alınması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

    d- Reklam/Pazarlama Çerezleri

Reklam/pazarlama çerezleri, internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesi amaçları ile kullanılır. Kullanıcıların tarayıcılarını ve cihazlarını tanımlayarak kişilerin internetteki faaliyetlerinin izlenmesi, bu faaliyetlerin analiz edilerek profillenmesi, profilleme yapılan kişinin uygun reklamlarla eşleştirilerek söz konusu reklamların ilgili kişiye gösterilmesi şeklinde çalışırlar. Kullanıcılar, bu çerezlere izin vermedikleri takdirde, kullanıcılara hedefli reklamlar gösterilemeyecektir.

Gizlilik ve Çerez Uyarısı

Reklam/pazarlama çerezleri yoluyla toplanan kişisel verileriniz KVKK madde 5/1’de belirtilen açık rızanızın alınması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

5- ÇEREZLER NASIL KONTROL EDİLİR/DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

Çerez tercihlerinizi, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın sunmuş olduğu imkanlara göre, çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir, çerez kullanılmadan önce uyarı alabilir veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakabilir ya da silebilirsiniz. Çerezlerle alakalı tercihler, sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz (tarayıcı ayarları) özelinde ayrı olarak silinmesi gerekmektedir.

Çerezleri nasıl etkinleştireceğiniz, devre dışı bırakacağınız ya da kaldıracağınıza ilişkin bilgiler, internet tarayıcısı sağlayıcısının sitesindeki Yardım ekranında yer almaktadır.

Bazı çerezleri devre dışı bırakmanız halinde sitemizin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

6- İLGİLİ KİŞİ HAKLARINIZ

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Esentepe Mahallesi Bahar Sk. Özdilek River Plaza Vyndham Grand Apt. No: 13/25 Şişli, İstanbul/Türkiye adresine veya [email protected] adresine iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilecektir. 

7- BİZE ULAŞIN

Şirket, işbu Çerez Politikası’nın hükümlerini dilediği zaman değiştirebilecektir. Yaptığımız değişikliklere ilişkin gerekli bilgilendirmeleri internet sitemiz üzerinden sizlerle paylaşacağız.

Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için bizimle [email protected] üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Nespresso
Nude
Nude
IWSA Logo