Paylaş :

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE RAKI KADEHLERİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE RAKI KADEHLERİ

Rakının klasik döneminde sadece rakı içmek üzere tasarlanmış kadehler üretilmişti. Gelişen teknolojinin rakıyı soğuk içme imkânı sunmasıyla daha küçük kadehlerden içine buz atılabilen bardaklara geçilmiştir.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE RAKI KADEHLERİ

Çerkes Kadehi

Rakı içilen çay bardağına halk arasında çerkes kadehi adı verilmiştir.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE RAKI KADEHLERİ

Bülbül Ağzı

Bülbül çanağı kadehinin bir çeşididir. Aralarındaki fark, bülbül ağzı kadehinin yayvanca ve ayaklı olmasıdır.

Bülbül Çanağı

Dudak payı hariç 4 cl hacminde küçük ayaksız kadehtir. Bülbül çanağı tabiri aynı zamanda küçük kâse ve bardak anlamına da gelir.

Kaynak: Rakı Gastronomisi, sf.131 Overteam Yayınları

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE RAKI KADEHLERİ

Bâde Kadehi

Leylekboynu veya tiryaki adıyla da bilinen, 9-10 cl hacminde altı kesik konik biçiminde, dibi ağzına göre daha darca olan, rakı folklorunun simgesi haline gelmiş geleneksel kadehtir. Dibi dar olduğundan dolayı karlıkların içine çivi gibi saplanıp oturması ile bilinir.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE RAKI KADEHLERİ

Leylekboynu

Eski meyhanelerde yaygınlıkla kullanılan bâde kadehine biçiminden dolayı verilen ad; dibe doğru daralan, bu yüzden karlıklara rahatça saplanan rakı kadehi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE RAKI KADEHLERİ

Tek Kadehi

Özellikle rakı içmek için kullanılan, dudak payı hariç 4 cl hacminde kadehtir. Genellikle kristal olur ve kadehin kenarına çiçek desenleri yapılır.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE RAKI KADEHLERİ

Yüksük Kadehi

Yudumluk rakı veya likör ikram edilen, soğuk kesme camdan yapılan 4 cl hacminde küçük kadehtir. Hacmen bâde kadehinin yarısıdır. Genellikle tektekçilerin kullandığı aynı hacimdeki tek kadeh biçimindedir.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE RAKI KADEHLERİ

Cur'adan

Yaklaşık 3 cl hacminde, genellikle madeni olan tek yudumluk kadehtir.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE RAKI KADEHLERİ

Rakı Kadehi

Rakının modern döneminde soğutma teknolojilerinin gelişmesi önemli bir rol oynar. Buzdolabının yaygınlaşması, evlere kadar girmesi, buzun kolay erişilebilir hale gelmesiyle birlikte rakı içme pratiği de değişti. Eskiden limonata bardağı olarak bilinen 18 cl hacimli silindir biçiminde uzun cam bardak rakı kadehi olarak anılmaya başlamıştır.

Kaynak: Rakı Gastronomisi, sf.457 Overteam Yayınları

İlginizi Çekebilir

Nespresso
Nude
Nude
IWSA Logo